CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SỸ CƯỜNG

Hotline:  O368.4O4.4O4
Email:  vanthinhphat1102@gmail.com

Tuyển dụng

Tuyển Thợ Điện

Tuyển Thợ Điện

Tuyển thợ điện Lương cao , ổn định
Tuyển thợ hàn – cơ khí

Tuyển thợ hàn – cơ khí

Tuyển thợ hàn – cơ khí